Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

FMKC

Fartygsrenoveringar

Vid varvet renoveras också historiska fartyg.

T.ex. två ångslupar från 1867 och 1901 samt passagerarångaren Trafik af Hjo och en mindre timmerbogserare från 1953.