Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

FMKC

Utbildningar

Utbildningar avses ske på universitets- och högskolenivå med koppling mellan traditionellt hantverk och ny teknik.