Forsviks varv

Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

Välkommen till Forsviks varv 

Forsviks varv i reservhuvudstaden Karlsborg är ett maritimt kunskapscentrum och besöksmål som syftar till att vara en resurs för det maritima hantverket på regional och nationell nivå samt att locka besökare till Forsvik.

Planering av verksamheten pågår just nu.

The aim is to preserve and educate the historic craft traditions and to strengthen Forsvik as an interesting place to visit. Forsviks shipyard is located at Gota Canal in Sweden.

Utbildningar avses ske i universitets- och högskolemiljö med koppling mellan traditionellt hantverk och ny teknik.    

 Forsviks varv